Onze praktijk werkt ook samen met dr. Schelfhaut via het huisartsennetwerk Het Gelaag.

Bij afwezigheid, navorming of ziekte willen we elkaar vervangen.

We gebruiken dezelfde website www.hetgelaag.be

De dossiers kunnen – mits uw akkoord – door de collega’s van het huisartsennetwerk geraadpleegd worden, en u geniet ook bij alle artsen van het netwerk het voordeel van het verlaagd remgeld indien u een globaal medisch dossier hebt bij een andere arts van het netwerk.