Attesten en formulieren

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.Het klaarleggen van voorschriften wordt op de praktijk niet gedaan. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.